AKTUÁLNĚ

CO SE PRÁVĚ DĚJE A O ČEM SE PÍŠE...

Ochrana osobních údajů není v právu ani ve společnosti novým fenoménem. V moderním digitalizovaném světě je zpracování osobních údajů zcela nevyhnutelnou součástí. V našem životě i právní praxi jsou již obstojně vžité principy a zásady Obecného nařízení. Věcná působnost Obecného nařízení zahrnuje jak automatizované, tak ruční zpracování osobních...

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) požaduje, aby správci a zpracovatelé hodnotili rizika plynoucí ze zpracování osobních dat. A podle nich nastavili své procesy pro zpracování a ochranu osobních údajů. Například jmenovali, nebo nejmenovali, pověřence pro ochranu osobních údajů, zpracovali posouzení vlivu na ochranu osobních údajů u...

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů přijal pokyny k působnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady o soukromí a elektronických komunikacích (č. 2002/58/ES) v oblasti technického zajištění uchovávání informací nebo získávání přístupu k informacím uchovávaným v koncovém zařízení účastníka (čl.5 odst. 3, Směrnice).

Spolek je právnickou osobou, samosprávným a dobrovolným svazkem členů, jehož hlavní činností je uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování byl založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost nemůže být hlavní činností spolku, avšak může být činností vedlejší, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití...

Aktuálně účinná právní úprava zavedla veřejný seznam držitelů datových schránek, ve kterém je každý držitel datové schránky uváděn povinně, a byť umožňuje fyzické osobě (nikoliv však podnikající fyzické osobě) na žádost výmaz z tohoto seznamu, dochází k nadměrnému zasahování do soukromí. Zejména jde o možnost zjistit v seznamu držitelů datových...

Workshop AI ve veřejné správě v rámci akce Dny AI spoluorganizuje spolek prg.ai, Evropské centrum pro digitální inovace při Českém vysokém učení technickém v Praze a Digitální a informační agentura.