Ocenění "Pověřenec roku 2023"

23.05.2024

Spolek pro ochranu osobních údajů již pošesté vybral nejlepší pověřence pro ochranu dat za soukromý a veřejný sektor za rok 2023. Letos ocenění putuje do Škody Auto, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, na Českou správu sociálního zabezpečení a do ČSOB!

Ocenění byla předána na slavnostním vyhlášení konaném dne 23. května 2023 v Praze. Akce se konala pod záštitou místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše a předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřího Kauckého.

Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiří Kaucký při této příležitostiuvedl: "vznikají celá nová odvětví, jakými je například uměláinteligence a dochází tak i k novým druhům zpracování osobních údajů, a to klade vyšší nároky nejen na náš Úřad, ale právě na pověřence, kteří stojí v první linii a nesou odpovědnou a klíčovou roli pomáhat správcům přinastavování jejich postupů."

Spolek pro ochranu osobních údajů již tradičně oceňuje nejlepší pověřence pro ochranu osobních údajů jmenované v souladu s GDPR. Oceňuje aktivní a důsledný výkon jejich role, komunikaci s osobami, jejichž údaje jsou zpracovávány, osobní přístup k plnění právních povinností i přesah a sdílení zkušeností v rámci odborné komunity. "Skutečně odpovědný a profesionální výkon role pověřence pro ochranu osobních údajů není vždy zcela snadný. Požadavky pověřence, který v organizaci hájí práva a svobody osob dotčených zpracováním osobních údajů, mohou často narážet na nepochopení či přímo nevoli ze strany dalších zaměstnanců. I proto náš Spolek pokračujev oceňování těch pověřenců, kteří výkon své role berou opravdu zodpovědně,"uvedl František Nonnemann, místopředseda Výboru Spolku pro ochranu osobních údajů a garant ocenění.

Ceny byly předány ve dvou kategoriích: Veřejný a soukromý sektor. Z více než 30 nominací, které Spolek letos obdržel, byl odbornou porotu v obou kategoriích vybrán celkový vítěz a další oceněný finalista. Vladan Rámiš, předseda Spolku, k tomu uvedl: "S kolegy z poroty jsme se shodli, že kvalita nominovaných pověřenců se rok od roku zvyšuje. Svědčí to o zvyšující se expertíze a profesionalitě pověřenců v České republice. Jsme velmi rádi, že ty nejlepší z nich můžeme podpořit i naším oceněním."

Kdo byl letos oceněn?

Za veřejný sektor byla letos pověřenkyní roku vyhlášena paní Zuzana Ondrůjová, která v roce 2023 vykonávala funkci pověřenkyně pro Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Další oceněnou finalistkou byla paní Radka Poláková, pověřenkyně České správy sociálního zabezpečení. Zpracování dat jak ve zdravotnictví, tak v oblasti sociálního zabezpečení, je často velmi rozsáhlé, zahrnuje velmi citlivé a důvěrné údaje a jeho řádné nastavení a zajištění je nezbytné k získání důvěry pacientů či klientů. Porota kromě kvalitního výkonu funkce pověřence v takto důležitých oblastech ocenila i osobní přístup obou oceněných k plnění jejich povinností a sdílení zkušeností v rámci odborné komunity.

V soukromém sektoru porota jako nejlepšího z nominovaných pověřenců vybrala pana Tomáše Rumplíka, pověřence pro ochranu osobních údajů ve společnosti Škoda Auto. Čestné uznání pak obdržela paní Lucie Hloušková, pověřenkyně finanční skupiny ČSOB. Oba ocenění zastávají roli pověřence ve velkých obchodních společnostech, které jsou součástí nadnárodních koncernů, pro které je využití a zpracování dat klíčové a zahrnuje řadu dalších zapojených subjektů. Porota u obou oceněných vyzdvihla právě kvalitní výkon role pověřence v takto komplexní oblasti, spolu s přesahem do souvisejících oblastí.

Zdroj: www.ochranaudaju.cz