.

NÁŠ TÝM

PŘEDSTAVENSTVO ASOCIACE 


JAROSLAV VÍTEK

PŘEDSEDA

Jaroslav je jedním ze zakládajících členů naší Asociace a zároveň jejím předsedou.

LUDĚK NEZMAR

ČESTNÝ PŘEDSEDA

Luďek je dalším ze zakládajících členů Asociace a zároveň jejím čestným předsedou.


LENKA GRYGAROVÁ

ČLENKA PŘEDSTAVENSTVA


HELENA VÁŇOVÁ

ČLENKA PŘEDSTAVENSTVA


JAROSLAV HORA

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

REFERENCE

Členství mi dalo možnost setkávání s lidmi podobného profesního zaměření a možnost výměny názorů na problematiku, která je pro většinu společnosti pořád těžko uchopitelná a nesrozumitelná. Kvalitní přednášky, prezentace a další informace na aktuální témata, nám jako pověřencům umožňují vykládat "složité jednoduše" a "nesrozumitelné jasně a stručně". V tom je její neocenitelný osvětový přínos. 

MGR. MICHAL PLETICHA

NKÚ

Pamatuji si na ten den v březnu 2019, kdy jsem několik kolegů ze státní správy potkala na veřejné konzultaci ÚOOÚ pro pověřence. Určitou noblesou se odlišovali od jiných účastníků konzultace, kladli dotazy, ze kterých bylo jasné, že svou práci dělají zodpovědně a naráží na obdobné výkladové problémy jako já. Věděla jsem, že pokud se s nimi ještě potkám, budou poznatky z jejich praxe pro výkon mé práce přínosné. Efektivitu sdílené praxe jsem si ověřila jak na těchto setkáních, tak při desítkách vzájemných konzultací na bilaterální bázi.

ING. RADKA POLÁKOVÁ 

ČSSZ

Členství v asociaci přináší pro mě, jako pro pověřence, ale i pro moji osobu velmi mnoho pozitivního. Abych byla konkrétní, tak činnost pověřence není vůbec jednoduchá a setkání s lidmi, kteří jsou naladěni na podobnou vlnu, předávají si zkušenosti, materiály, možnost účastnit se pracovních seminářů a vše s tím spojené je pro mě velmi pozitivní, obohacující, inspirující a motivující.

MGR. JOLANA ŠATALÍKOVÁ

Poslanecká sněmovna ČR

ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

ODBORNÉ ZÁZEMÍ

Pomůžeme Vám i s optimalizací ochrany osobních údajů, s možností využitím standardů kvality v dané oblasti, kodexů chování a certifikace. 

Nabízíme pomoc při nastavení vnitřních kontrolních procesů ochrany osobních údajů, při realizaci auditu, kontrol (jak vnitřních při monitorování a revizi systému ochrany osobních údajů, tak i dozorového Úřadu), pomáháme uplatňovat základní pravidla výkonu této profese, včetně vybudování znalostní, poradenské a certifikační základny.


KVALIFIKOVANÉ PORADENSTVÍ

Odborné znalosti a kvalitní připravenost je předpokladem úspěchu v každé činnosti. Nabízíme nejen komplexní podporu prostřednictvím metod sdílení zkušeností, ale i přátelské audity nebo řešení na míru včetně dlouhodobého poradenství. Naši odborníci mají hluboké znalosti ve svých oborech. Řešíme úpravu, harmonizaci i kontrolu pravidel a postupů v oblasti činností pověřence s důrazem na optimalizaci ochrany osobních údajů s možností využití standardů kvality v dané oblasti, kodexů chování a certifikace.

PROFESNÍ PODPORA

Asociace vytváří prostor pro odbornou diskusi ohledně řešení speciálních potřeb jednotlivých oborových specifických problémů ochrany osobních údajů, např. ve zdravotnictví, v oblasti archivnictví, spisové služby, open data atd. 

Nabízíme komplexní podporu prostřednictvím metod sdílení zkušeností i přátelské audity a řešení na míru včetně dlouhodobého poradenství. Naši kolegové mají hluboké znalosti v daných problematikách.