ASOCIAČNÍ AKCE

PRO ČLENY I ODBORNOU VEŘEJNOST...


Další odborný seminář Asociace byl zaměřen na Zpracovatelskou smlouvu a její úskalí a dále pak na ochranu osobních údajů v rámci Whistleblowingu a neopominutelné role pověřence pro ochranu osobních údajů, související stížnosti a podněty k řešení v zastoupení příslušných osob a další navazující témata - včetně otázky jak vyřešit možný střet zájmů,...

Dne 29. února 2024 od 10:00 se uskutečnil další odborný seminář Asociace zaměřený tentokrát na "Kamerové systémy, jejich technické možnosti, soulad a zpracování dat s ochranou soukromí a Obecným nařízením", a dále na téma "Zpracování biometrických údajů". Seminář byl určený pro členy Asociace, partnery, a pro přihlášené a pozvané hosty.

Asociace pověřenců ČR uspořádala každoroční setkání u příležitosti mezinárodního Dne ochrany osobních údajů. Každoročně si připomínáme tuto významnou událost jako vzpomínku skutečnosti, že 28. ledna roku 1981 přijala Rada Evropy takzvanou Úmluvu o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů, svého druhu první právně závazný...

5. prosince 2023 v 10,00 hodin se uskutečnil další odborný seminář Asociace zaměřený tentokrát na teoretické i praktické aspekty v oblasti využití "umělé inteligence" v projektech veřejné správy. Součástí semináře byly také zkušenosti z již realizovaných, tedy reálných, aplikací AI v projektech státní správy a samosprávy se zaměřením zejména na...

Předseda Asociace pověřenců ČR, se sídlem Kaprova 42/14 Praha 1, Česká republika 110 00, IČ: 06294332, z pověření představenstva, svolal řádnou valnou hromadu, která se konala 15. listopadu 2023 od 14:30 hodin. Místo konání a podrobnosti byly uvedeny v individuálně zaslané pozvánce, a také v členské sekci webu Asociace.

Vysoká škola CEVRO Institut nabízí pokročilý postgraduální vzdělávací program, který reaguje na aktuální výzvy v souvislosti s ochranou soukromí, kybernetické bezpečnosti a datového managementu. Třísemestrální program nabízí ambiciózní učební plán, který překlenuje průsečík mezi právem, technologiemi, etikou zpracování informací, správou a řízením...

Představenstvo Asociace na období prázdnin nabídlo svým členům formou neformálních setkání členů Asociace (v měsíci červenci v 6 termínech a následně dne 2. srpna) možnost diskuze o potenciálu rozvoje naší činnosti, zejména se zaměřením na zvýšení úrovně souladu zpracování ochrany osobních údajů, úpravu, harmonizaci a koordinaci pravidel činnosti...


Plánované akce (změna plánu vyhrazena)

V lednu se bude konat Asociační setkání u příležitosti mezinárodního "Dne ochrany osobních údajů"


Starší akce

Seminář k aktualizovaným pokynům EDPB o právech subjektu údajů

Výjezdní setkání Asociace - seminář

Seminář zaměřený na proces DPIA  

Seminář "Lidská práva a ochrana osobnosti"

Workshop k tématům certifikace, akreditace a kodexy chování

Seminář "Správci osobních údajů ve státní správě" 

Seminář k využití webové analytiky a cookies

Workshop k ochraně osobních údajů v obcích a veřejné správě

Seminář k hodnocení bezpečnostního incidentu

Seminář "Zdravotnictví nejen v COVIDu"