ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Čeho se týkají tyto zásady ochrany osobních údajů?

Vaše soukromí bereme velmi vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují a podrobně popisují hlavní zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme na údaje shromažďované prostřednictvím našeho webu. V následujícím textu informujeme o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vás osobně týkají, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele.

Správce odpovědný za zpracování dat

Asociace pověřenců ČR, z. s.
Kaprova 42/14
110 00 Praha 1, Česká republika

Identifikátor datové schránky: XSZ5UFA 
E-mail: info@nasesoukromi.cz 

Kontaktujte nás

Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, budou Vámi poskytnuté údaje (Vaše e-mailová adresa, jméno, případně telefonní číslo a organizace, kterou zastupujete) uloženy za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Údaje vytvořené v této souvislosti vymažeme poté, co jejich uložení již není nutné, nebo jejich zpracování omezíme, pokud existují zákonné povinnosti uchovávání. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je umožnit vám snadný a rychlý kontakt s naší asociací a zodpovědět Vaše dotazy.

Pokud je cílem Vašeho kontaktu uzavření smlouvy, platí čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který je rovněž právním základem pro zpracování údajů.

Použití údajů

Při prohlížení našich webových stránek shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli zobrazit naše webové stránky a zajistit jejich stabilitu a bezpečnost. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR, oprávněný zájem nás jako odpovědného provozovatele webových stránek:

 • IP ADRESA POČÍTAČE, KTERÝ PODAL ŽÁDOST
 • DATUM A ČAS POŽADAVKU
 • ROZDÍL ČASOVÝCH PÁSEM OPROTI GREENWICHSKÉMU ČASU (GMT)
 • OBSAH ŽÁDOSTI (KONKRÉTNÍ STRÁNKA)
 • STAV PŘÍSTUPU/STAVOVÝ KÓD HTTP
 • OBJEM PŘENESENÝCH DAT
 • WEBOVÁ STRÁNKA, ZE KTERÉ POŽADAVEK POCHÁZÍ
 • POUŽITÝ WEBOVÝ PROHLÍŽEČ
 • POUŽITÝ OPERAČNÍ SYSTÉM A JEHO ROZHRANÍ
 • JAZYK A VERZE SOFTWARU PROHLÍŽEČE
 • INFORMACE O POUŽITÉM ZAŘÍZENÍ (TYP, VÝROBCE, MODEL, ROZLIŠENÍ OBRAZOVKY

Tyto údaje budou vymazány nejpozději po 180 dnech.

IP adresa je anonymizována zmenšením na 2 bajty, takže přiřazení k jednotlivým uživatelům již není možné. V anonymní podobě jsou údaje agregovány a zpracovávány pro statistické účely. Agregované údaje budou vymazány nejpozději po 12 měsících.

Analýza webu pomocí MATOMO

Na našich webových stránkách používáme platformu Matomo pro webovou analýzu, abychom mohli analyzovat návštěvnost, chování návštěvníků webových stránek, identifikovat potenciální nedostatky, najít nezobrazené stránky nebo problémy s indexací ve vyhledávačích, určit, který obsah je nejoblíbenější, a zlepšit uživatelskou přívětivost našich webových stránek jako celku. Po zpracování údajů (např. počet návštěvníků, kteří se dostali na nezrecenzovanou stránku) vytváří Matomo reporty, které nám umožňují přijmout opatření, např. změnit rozložení stránek nebo zveřejnit nový obsah.

Pomocí systému Matomo zpracováváme následující osobní údaje:

 • ANONYMIZOVANÁ IP ADRESA (ZKRÁCENÁ NA 2 BAJTY).
 • PSEUDONYMIZOVANÉ ID UŽIVATELE
 • DATUM A ČAS NAČTENÍ STRÁNKY
 • NÁZEV ZOBRAZENÉ STRÁNKY (TITULEK STRÁNKY)
 • URL ZOBRAZENÉ STRÁNKY (URL STRÁNKY)
 • ODKAZUJÍCÍ STRÁNKA (URL STRÁNKY ZOBRAZENÉ PŘED AKTUÁLNÍ STRÁNKOU)
 • POUŽITÉ ROZLIŠENÍ OBRAZOVKY
 • ČAS V MÍSTNÍM ČASOVÉM PÁSMU
 • SOUBORY, NA KTERÉ BYLO KLIKNUTO A KTERÉ BYLY STAŽENY
 • KLIKNUTÉ EXTERNÍ ODKAZY
 • ČAS VYTVOŘENÍ STRÁNEK
 • POLOHA UŽIVATELE: ZEMĚ, REGION, MĚSTO, PŘIBLIŽNÁ ZEMĚPISNÁ DÉLKA A ŠÍŘKA
 • HLAVNÍ JAZYK POUŽITÉHO PROHLÍŽEČE
 • UŽIVATELSKÝ TYP PROHLÍŽEČE
 • VYHLEDÁVACÍ DOTAZY NA STRÁNCE

Právním základem pro zpracování osobních údajů společností Matomo je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naše oprávněné zájmy vyplývají z výše popsaných účelů zpracování údajů u společnosti Matomo.

Systém společnosti Matomo provozujeme sami. Osobní údaje získané prostřednictvím Matomo nepředáváme třetím stranám.

Osobní údaje získané prostřednictvím služby Matomo budou po 12 měsících vymazány.

Matomo nevytváří profily a dodržuje nastavení "nesledovat" ve vašem prohlížeči.

Pokud si přejete, abychom při návštěvě našich webových stránek nezpracovávali osobní údaje pomocí služby Matomo, můžete se tak kdykoli rozhodnout. Pro používání našich webových stránek to nebude mít žádné důsledky. Proti sledování vašich osobních údajů můžete vznést námitku pomocí funkce opt-out.

Technicky nezbytné soubory cookie

Tyto webové stránky používají technicky nezbytné soubory cookie. Na jedné straně jsou to soubory cookie relace, které se ukládají v počítači pouze po dobu trvání relace prohlížeče a po jeho zavření se vymažou. Jiné soubory cookie, jako je například opt-out cookie společnosti Matomo, zůstávají ve vašem zařízení déle. Tyto soubory cookie jsou technicky nezbytné pro fungování webových stránek. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f. Naším zájmem při používání technicky nezbytných souborů cookie je zajistit bezchybný uživatelský zážitek z webových stránek.

Vaše práva

Kromě práva být plně informován o zpracování Vašich osobních údajů, máte jako subjekt údajů také následující práva:

Právo na přístup – informace o tom, které Vaše osobní údaje a jakým způsobem zpracováváme, komu je předáváme atd. Pokud uplatníte právo na přístup, poskytneme Vám individualizovaný přehled osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu – pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme nepřesné údaje, máte právo žádat jejich opravu.

Právo na výmaz – pokud se budete domnívat, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, máte právo žádat jejich výmaz. Upozorňujeme, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme pro:

 • plnění naší právní povinnosti,
 • plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli,
 • určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, či
 • účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely,

nemůžeme vymazat, i když o to požádáte.

Právo na omezení zpracování – při výkonu tohoto práva dochází k dočasnému omezení zpracování dotčených osobních údajů. Zpracování osobních údajů omezíme v následujících případech:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než dojde k rozhodnutí, zda správné jsou či nikoli,
 • pokud bychom Vaše osobní údaje zpracovávali bez dostatečného právního základu, ale Vy místo výmazu těchto údajů budete žádat omezení jejich zpracování,
 • pokud bychom Vaše osobní údaje již nepotřebovali pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy byste je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • pokud byste vznesl/a námitku proti zpracování osobních údajů.
  Po dobu vyhodnocení oprávněnosti vznesené námitky jsme povinni zpracování předmětných osobních údajů omezit.

Právo na vznesení námitky proti zpracování – pokud je právním základem zpracování Vašich osobních údajů náš oprávněný zájem nebo je zpracování nezbytné pro splnění úkolu, který provádíme ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, můžete z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace podat námitku proti takovému zpracování. V takovém případě nebudeme Vaše osobní údaje dále pro daný účel zpracovávat, ledaže bychom prokázali závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy, právy či svobodami, nebo bychom je potřebovali pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost osobních údajů – pokud je právním základem zpracování Vašich osobních údajů souhlas nebo plnění smlouvy a provádí-li se zpracování automatizovaně, můžete žádat o přenesení Vašich osobních údajů. Poskytneme Vám osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytnul/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo na odvolání souhlasu – Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá žádný vliv na případný vzájemný smluvní vztah.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů ("ÚOOÚ"), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci.