Kamerové systémy - německý úřad pro ochranu osobních údajů uložil pokutu přes 10 milionů EUR

06.05.2024

Komisařka pro ochranu osobních údajů německé spolkové země Dolní Sasko, Barbara Thielová, v tiskové zprávě oznámila, že provozovateli prodejny elektroniky notebooksbilliger.de uložila pokutu ve výši 10,4 milionu EUR. Jedná se o nejvyšší pokutu, kterou kdy dolnosaský úřad pro ochranu osobních údajů uložil za porušení evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Úřad pro ochranu osobních údajů v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že v souvislosti s kamerovým sledováním, které prodejce elektroniky prováděl ve své společnosti, došlo k závažnému porušení zákona. Podle úřadu byli zaměstnanci prodejce po dobu nejméně dvou let nezákonně sledováni prostřednictvím videozáznamu. Nezákonným kamerovým sledováním v prodejních prostorách prodejce elektroniky, který navíc provozuje vlastní místní prodejny, byli postiženi i zákazníci. Pokuta padla v roce 2021, později však úřad poukázal na to, že činnost společnosti v oblasti kamerového sledování byla již organizována zákonným způsobem.

Společnost notebooksbilliger.de argumentovala tím, že videodohled využívá k prevenci a řešení krádeží obecně. V tomto ohledu však Úřad pro ochranu osobních údajů kritizoval zejména to, že sledování zaměstnanců probíhalo bez konkrétního důvodu a že uchovávání záznamů po dobu až 60 dnů dalece překračovalo rámec toho, co bylo nezbytné. Podle názoru úřadu byl proto kamerový dohled vhodný k systematickému sledování výkonu práce zaměstnanců. Úřad dále uvedl, že nepřiměřené bylo i monitorování míst k sezení v prodejnách prodejce elektroniky, kde zákazníci obvykle tráví delší dobu.

Společnost notebooksbilliger.de podala odvolání proti rozhodnutí dolnosaského komisaře pro ochranu osobních údajů. Prodejce elektroniky kritizuje, že Úřad pro ochranu osobních údajů dostatečně nezjistil skutkový stav věci, například tím, že by na místě provedl kontrolu předmětných kamer. Dále se domnívá, že pokuta je nepřiměřeně vysoká v porovnání se závažností porušení. Společnost proto považovala rozhodnutí za nezákonné.

Souvislosti

Pokuta uložená úřadem ukazuje, že úřady pro ochranu osobních údajů ukládají vysoké pokuty i za údajně méně závažná porušení GDPR. Přestože je kamerový systém běžnou praxí zejména v zásilkovém obchodě a v logistice, správci údajů musí proto pečlivě zkoumat použití každé jednotlivé kamery. Na zákonnost celého postupu mohou mít vliv i takové detaily, jako je orientace příslušné kamery nebo doba uchovávání záznamů. V důsledku toho by společnosti, které ve svých obchodních prostorách používají sledovací kamery, měly pravidelně kontrolovat, zda jejich postup splňuje aktuální požadavky úřadů na ochranu osobních údajů týkající se zákonnosti kamerového sledování.

Zejména je třeba pečlivě zkoumat dobu uchovávání záznamů. I v případech, kdy sledování slouží k prevenci a odhalování trestných činů, je třeba pečlivě zvážit, jak dlouho je pro tento účel zpracování záznamů skutečně nutné je uchovávat.

Úřad pro ochranu osobních údajů doporučuje vymazávat zpravidla záznamy po 72 hodinách, tuto dobu lze upravit podle konkrétních podmínek, je třeba ji ale zdůvodnit.

Vždy je třeba zvážit a porovnat práva jednotlivých subjektů, jestli například sledování prostor prodejny je pro zaměstnance vhodnější než například namátkové prohlídky zavazadel nebo soukromých věcí zaměstnanců.

Zdroj: LfD Niedersachsen