Podepsáno Memorandum o spolupráci a ochraně důvěrných informací mezi Asociací pověřenců ČR a NAKIT

23.02.2023

V rámci konference uspořádané Úřadem vlády společně s Asociací pověřenců ČR, která byla zaměřená na ochranu osobních údajů v éře digitalizace (více zde: nasesoukromi.cz, uoou.cz, gov.cz), došlo k zintenzivnění společné spolupráce aktérů při zvyšování ochrany osobních údajů.

Jedním z konkrétních počinů v této vzájemné spolupráci je podpis Memoranda o spolupráci a ochraně důvěrných informací mezi Asociací pověřenců ČR, z.s., a Národní agenturou pro komunikační a informační technologie, s.p. Společným úsilím je naplňování potřeby sjednocování pravidel a postupů v oblasti ochrany osobních údajů s přihlédnutím k požadavkům a nárokům v rámci projektů a služeb realizovaných NAKIT pro oblast eGovernmentu, společné role v digitalizaci veřejné správy a dalším řízeném rozvoji elektronizace procesů ve veřejném sektoru, s přihlédnutím k ochraně soukromí a kybernetické bezpečnosti.