Konference k vývoji digitalizace Veřejné správy

01.12.2022

Koncem roku vedoucí Úřadu vlády a Asociace pověřenců ČR uspořádaly nevšední konferenci týkající se aktuálního vývoje digitalizace Veřejné správy v ČR se zaměřením na konkrétní zásadní témata.
Na programu konference byla například transformace a nové výzvy digitalizace Veřejné správy, osobní údaje v kontextu elektronického podpisu, spisová služba, datové schránky, reálná ochrana osobních údajů a dat v eGovernment cloudu, požadavky nové legislativy NIS II nebo digitalizace v krizovém řízení.
Výborné na všech příspěvcích bylo, že vycházely přímo z praxe a přednášející byli úžasně otevření a konkrétní. Za všechny bychom rádi jmenovali zejména příspěvky, se kterými vystoupili - vedoucí Úřadu vlády ČR Jana Kotalíková, kterou zastoupil Filip Minář, místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiří Kaucký, dále pak například Roman Vrba, Jan Frk, Jaromír Kuba, Luděk Nezmar, Dalibor Kačmář, brig. gen. Petr Šnajdárek a další.

Účastníci konference se shodli na tom, že digitalizace státní správy musí jít ruku v ruce s kybernetickou bezpečností a zejména pak s ochranou osobních údajů. Stát by měl mít k dispozici pouze tolik údajů, kolik jich k plnění svých zákonných povinností potřebuje a měl by je zpracovávat jen k účelu, pro který je má.

Je nám velkou ctí, že jsem se mohli na organizaci této akce podílet a rádi bych složili všem přednášejícím nesmírnou poklonu. Zároveň jsme velmi potěšeni, že většina účastníků projevila zájem o další aktivní spolupráci.

Zdroj: Asociace pověřenců ČR

Akce byla zmíněna také na následujících odkazech: vlada.czuoou.czspojar.army.cztripartita.cz, ipsd.cz