Kopie z Konference „Zintenzivnění boje proti korupci: whistleblowing“

19.01.2023

Mezinárodní konference, kterou ve dnech 17. - 18. ledna 2023 pořádalo Ministerstvo spravedlnosti, se zúčastnili odborníci z ministerstva vnitra a spravedlnosti, z veřejné sféry, samospráv, neziskového sektoru, a také zástupci Asociace pověřenců ČR. 

Nový návrh zákona o ochraně oznamovatelů a návrh souvisejícího změnového zákona, které byly připraveny Ministerstvem spravedlnosti, vycházejí z původních návrhů projednávaných v předchozím volebním období. V prvé řadě jde o implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2019/1937 o ochraně oznamovatelů, která již měla být adaptována do českého právního řádu do 17. 12. 2021. To se doposud nestalo. ČR tak v tuto chvíli už čelí infringementu ze strany Evropské unie a snaží se tento deficit napravit. Aktuálně je transpozice uvedené směrnice vtělena do návrhu zákona o ochraně oznamovatelů, který se nachází v Poslanecké sněmovně, kde prošel prvním čtením.

Při projednávání této právní regulace jak v rámci připomínkového řízení, tak poté v Legislativní radě vlády se ukázalo několik problémových oblastí, zejména diskutabilní pracovní kontext, velmi problematický rozsah působnosti potenciálním rozšířením na všechny přestupky a v neposlední řadě velmi kritizovaný návrh, aby se veřejnoprávním subjektům uložila povinnost prošetřovat také anonymní oznámení.

Uskutečnění konference je jednou z důležitých aktivit projektu "Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu", kde zaznělo mnoho zajímavých myšlenek také od zástupců státní správy a samosprávy.

Konference se kromě řečníků a účastníků za státní správu, akademickou sféru, neziskový sektor a soukromý sektor z České republiky zúčastnili hosté ze Slovenska, Francie, Nizozemska, Spojeného království, Moldávie a Chorvatska. 

Poznatky z konference i z průběžných neveřejných kuloárních diskusí budou využity Asociací pověřenců ČR v rámci nově nastavené vzájemné spolupráce a při pokračování přípravy a aplikace procesů a právních aktů souvisejících s neoddělitelně spojenými tématy Whistleblowingu a ochrany osobních údajů. 

Zdroj: osobní účast a www.justice.cz