Zasedání představenstva Asociace pověřenců ČR

01.06.2023

V souladu s ustanovením Stanov Asociace čl. XV. odst.5. svolal její předseda zasedání představenstva Asociace pověřenců ČR s osobní účastí, a to na středu 7. června 2023 ve 12,30 hodin. Místo a podrobnosti jsou uvedeny na pozvánce doručené členům představenstva a zvaným hostům. Na jednání je pozván předseda Revizní komise Asociace.