Zahájeny odborné semináře ÚOOÚ

10.05.2023

Úřad pro ochranu osobních údajů uspořádal první z řady odborných pracovních seminářů. Ty cílí na aktuální témata spojená se zpracováním osobních údajů a ochranou soukromí. Seminář, který Úřad uspořádal za organizační podpory Asociace pověřenců České republiky, byl věnován právě aktualizovaným pokynům Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB) o právech subjektu údajů. 

První seminář, byl věnován právě aktualizovaným pokynům Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB) o právech subjektu údajů - práva přístupu.
"Formát vzájemné odborné debaty Úřadu a pověřenců o tématech, která jsou bytostně vázána na ochranu osobních údajů a ochranu soukromí považuji v době dynamického rozvoje informačních technologií za velmi důležitý. Toto setkání je svým rozsahem první po omezeních způsobených pandemií COVID-19 a symbolicky tak ukončuje dobu, kdy jsme o důležitých věcech mohli diskutovat jen v užších skupinách nebo online formou. Odborný seminář profesionálů v ochraně osobních údajů je vhodný prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností názorů, zejména v době, kdy se právní úprava prostřednictvím pokynů Evropského sboru dynamicky vyvíjí. Úkolem Úřadu je chránit osobní údaje. Dozorová a represivní činnost je proto prostředkem, nikoli cílem. A společným cílem všech profesionálů v oblasti ochrany osobních údajů je respekt k právům subjektů údajů, a proto budeme setkání pravidelně opakovat i v budoucnu.", uvedl k semináři předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiří Kaucký.

"Podobná setkání pomáhají pověřencům v orientaci v aktuálních úpravách pokynů, které Evropský sbor pro ochranu osobních údajů přijímá. Opatření Sboru přitom pomáhají především fyzickým osobám při uplatňování práva na přístup k informacím. Proto je považuji za velmi přínosné, pokud můžeme i touto formou podpořit odbornou informovanost správců údajů stejně jako správnou aplikaci postupů definovaných EDPB." Dodal předseda Asociace pověřenců České republiky Jaroslav Vítek.
Semináře Úřadu pro ochranu osobních údajů a Asociace pověřenců České republiky o právech subjektu údajů se mimo jiné zúčastnili zástupci Kanceláře Poslanecké sněmovny, Úřadu vlády, rezortů zahraničí, financí, obrany, průmyslu a obchodu, Digitální a informační agentury, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Policejního prezidia, Všeobecné zdravotní pojišťovny, fakultních nemocnic Motol Praha, Plzeň a Ústřední vojenské nemocnice stejně tak jako i zástupci některých obcí a pražských městských částí.
Znění aktualizovaných pokynů k právům subjektů údajů, které Evropský sbor přijal 28. března 2023 je k dispozici zde: Guidelines 01/2022 on data subject rights - Right of access Version 2.0

Zdroj: ÚOOÚ.cz


Foto: Seminář ÚOOÚ a APČR k aktualizaci pokynů EDPB o právech subjektu údajů, konaného v Úřadu pro ochranu osobních údajů dne 10. května 2023 (mre, ÚOOÚ; jh, APČR)