Vyjádření Asociace k materiálu "Metodika k návrhu a provozování kamerových systémů".

09.06.2023

Úřad pro ochranu osobních údajů nedávno zahájil proces veřejné konzultace k materiálu Metodika k návrhu a provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů. 

Asociace pověřenců ČR, jako dobrovolný profesní subjekt sdružující pověřence poskytující služby podle Obecného nařízení, ocenila možnost spolupracovat na tvorbě tohoto dokumentu. Naše vyjádření k metodice se nesou v duchu snahy o sjednocení praxe a zajištění srozumitelné a jednoznačné interpretace právních norem na ochranu osobních údajů. Cílem je, aby se subjekty údajů mohly spolehnout na jednotný a nerozporný výklad problematiky zpracování osobních údajů, zvláště při používání kamerových systémů. 

Asociace doporučuje v případě metodiky k provozování kamerových systémů zachovat směr nastavený EDPB a přicházet s konkrétními příklady, podobně jako v jeho posledních pokynech. Určitě i v budoucnu uvítáme vstřícnou a individuálně vedenou diskusi k prospěšným iniciativám a tématům a rádi se budeme odborně podílet na tvorbě metodických materiálů a stanovisek od samého počátku.

Vyjádření Asociace k materiálu "Metodika k návrhu a provozování kamerových systémů"