Seminář na téma transpozice směrnice NIS 2 a očekávaných dopadů

09.01.2024

Dnes se konal pod záštitou poslanců Mgr. Marka Nováka, MBA a Roberta Králíčka odborný seminář na téma kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů - "NIS 2 a co vše pro ni udělat". Akce byla pořádána v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a byla zaměřena na aktuální výzvy a novinky v této oblasti, zejména na to, co vlastně NIS 2 znamená pro jednotlivé sektory, podrobnosti transpozice směrnice do českého práva, a jaký je a bude aktuální dopad na firmy a zřízené organizace. Mezi hlavní řečníky patřili zástupci Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Digitální a informační agentury, Českého telekomunikačního úřadu, Agentury rozvoje a podpory kritické infrastruktury, pořadatelských společností GDPR Support a eGOVERNMENT NETWORK NEWS, a dalších institucí. Semináře se aktivně zúčastnili zástupci Asociace pověřenců ČR, kteří akci hodnotí jako velmi kvalitní a přínosnou.