Odborný seminář "Ochrana osobních údajů v kontextu zákona o svobodném přístupu k informacím..."

21.02.2023

Právo na ochranu soukromí a právo na svobodný přístup k informacím jsou ústavní práva, přičemž žádné z těchto práv není absolutní a je nutno hledat spravedlivou rovnováhu mezi nimi. V Černínském paláci (MZV ČR) se proto dne 21. února 2023 setkali členové Asociace pověřenců ČR a hosté na odborném semináři k problematice "Ochrana osobních údajů v kontextu zákona o svobodném přístupu k informacím, aktuální změny a úprava upřesňující okruh dotčených osob" který se těmto právům a jejich funkci ve společnosti věnoval.  Lektorem byl pan Oldřich Kužílek, poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí, specialista na poskytování, ochranu a další nakládání s informacemi ve veřejné správě, spoluautor zákona o svobodném přístupu k informacím.

Semináře se aktivně zúčastnil místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů a ředitel sekce mezinárodní spolupráce a práva na informace pan Petr Jäger a vedoucí oddělení legislativního pan Vít Zvánovec, paní Michaela Hyťhová, manažerka kybernetické bezpečnosti Úřadu vlády, z Ústřední vojenské nemocnice paní Lenka Balážová a pan Dušan Chvojka, pověřenec pro ochranu osobních údajů. Z řady ústředních orgánů státní správy se semináře zúčastnili právníci a specialisté pro naplňování informačního zákona. Z Nemocnice Pardubice byl přítomen nový člen Asociace pan Josef Vamberský.

Kromě hlavní přednášky a diskuze k ní byli přítomní seznámeni s aktuálními informacemi o dění v Asociaci. V polovině února se podařilo završit jednání s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie podpisem memoranda o spolupráci a ochraně důvěrných informací. Společným úsilím je naplňování potřeby sjednocování pravidel a postupů v oblasti ochrany osobních údajů s přihlédnutím k požadavkům a nárokům v rámci projektů a služeb realizovaných NAKIT pro oblast eGovernmentu a společné role v digitalizaci veřejné správy.

V závěru minulého roku vznikla nová forma týmové, projektové, odborné práce členů Asociace, nazvaná Asociační dílny. Prvním počinem bylo stanovisko k věcnému záměru zákona o sdílení dat ve veřejné správě. V současnosti se velice zdařile rozvinula práce k problematice "Portál občana, projekty IT, digitalizace a OÚ, zároveň souladu GDPR, ZBK a ZEK". Tato pracovní skupina již shromáždila řadu zajímavých podnětů, jejím cílem je zpracovat návrhy vzorových dokumentů a standardizace v této oblasti. Rovněž připravují podmínky a pravidla pro nabídku role Asociace jako odborné veřejnosti vůči Digitální informační agentuře a dalším státním institucím působícím na rozvoji digitalizace a kybernetické bezpečnosti. Další tým, Asociační dílna, rozvijí práce s tematickým zaměřením "Zvláštnosti a specifika implementace a působnosti Obecného nařízení v armádě a dalších bezpečnostních sborech", další tým se tvoří k problematice "Ochrany soukromí, ochrany dat a osobních údajů, kybernetická bezpečnost ve zdravotnictví a v nemocnicích" a prozatím poslední zamýšlená dílna bude zaměřena na širokou oblast "legislativního okolí Obecného nařízení, souvisejících významných právních norem dotýkajících se s ochranou soukromí, ochranou dat a osobních údajů", zde lze očekávat i rozdělení na konkrétnější, detailnější konkrétní témata v menších pracovních skupinkách, my tomu pracovně říkáme "dílničkách".

Dlouhodobé zacílení Asociace je v neposlední řadě na správce údajů, harmonizaci jejich působnosti a dodržování souladu s Obecným nařízením.