Odborný seminář GDPR a ochrana osobních údajů z pohledu nových bezpečnostních hrozeb

06.06.2024

Dnešní odborný seminář, konaný pod záštitou poslance Roberta Králíčka a ve spolupráci s Českou manažerskou asociací, se zaměřil na aktuální témata GDPR a ochrany osobních údajů v kontextu nových bezpečnostních hrozeb a kybernetické bezpečnosti.

Akce, která se uskutečnila v prostorách Poslanecké sněmovny, přilákala řadu odborníků a představitelů relevantních organizací. Úvodní slova pronesl poslanec Robert Králíček, následovaný Jaroslavem Vítkem z Asociace pověřenců ČR a dalšími významnými hosty. Seminář výborně moderoval Jan Procházka z Evropského institutu pro bezpečnost a životní prostředí. Diskutovalo se o roli a pracovní náplni pověřence pro ochranu osobních údajů, o zpracovatelských smlouvách, dozorové činnosti, sankcích, vzdělávání a o roli správce ve veřejné správě i v soukromém sektoru. 

Seminář byl realizován za aktivního přispění Asociace manažerů informační bezpečnosti, Spolku pro ochranu osobních údajů, Evropského institutu pro bezpečnost a životní prostředí, Úřadu pro ochranu osobních údajů a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Diskuze s kolegy Jaroslavem Vítkem, Luďkem Nezmarem, Františkem Nonnemannem, Petrem Jägerem, Petrem Gondekem, Jaroslavem Horou, Janem Procházkou, Štěpánem Daňkem a dalšími odborníky otevřela důležitá témata a vyzdvihla problémy, se kterými se pověřenci v oblasti ochrany údajů setkávají a setkávat budou.

Z důvodu dopravního kolapsu železniční dopravy se bohužel nemohla dostavit část přednášejících z Moravy, včetně hlavního organizátora Radka Kubíčka, jejich příspěvky však byly po dohodě přesto předneseny a přispěly k živé diskuzi.

Seminář také poskytl prostor pro diskusi o významu kooperace a komunikace se zpracovateli osobních údajů, a to na základě příkladů dobré i špatné praxe. Cílem semináře bylo po šesti letech od implementace GDPR zhodnotit klíčové aspekty pro roli pověřence, jeho pracovní náplň a přesah činností, zejména v souvislosti s užíváním AI, směrnice NIS 2 a připravovaného nového zákona o kybernetické bezpečnosti. Tato akce jednoznačně ukázala, že ochrana osobních údajů a kybernetická bezpečnost jsou stále vysoce aktuálními a dynamicky se vyvíjejícími oblastmi, které vyžadují neustálou pozornost a adaptaci praxe.

Asociace pověřenců ČR spolu se Spolkem pro ochranu osobních údajů připraví  stručný výstup o průběhu a závěrech akce, který bude dále publikován. 

Děkujeme zároveň všem pozvaným hostům za aktivní účast a příkladnou pozornost.

Prezentace přednášejících budou všem zúčastněným k dispozici.


(c) 2024 Asociace pověřenců ČR