Odborná konference na téma "Naplnění zákona o právu na digitální služby"

23.04.2024

Dne 23. dubna 2024 se v budově Poslanecké sněmovny České republiky konala odborná konference na téma "Naplnění zákona o právu na digitální služby", na které byla aktivně zastoupena také Asociace pověřenců ČR. 

Konference byla zahájena poslancem Robertem Králíčkem, který přednesl úvodní slovo. Následovala řada přednášek od odborníků na digitální služby. Richard Kaucký z firmy Software602 a.s. hovořil o současném stavu digitálních služeb. Dalibor Kovář z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o. představil zákon o právu na digitální služby. Jan Frk ze Software602 a.s. diskutoval o vzoru osvědčení o digitálním úkonu a jeho implementaci v praxi.

Po krátké přestávce na kávu pokračoval Adam Kučínský z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost prezentací o bezpečnosti formulářů a cloud computingu. Jaroslav Hora z Českého statistického úřadu, který zároveň zastupoval Asociaci pověřenců ČR, se zaměřil na ochranu osobních údajů v online formulářích. Radek Pavlíček ze Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity mluvil o přístupnosti formulářů pro nevidomé a technologické neutralitě. Radek Baloun z Asseco Central Europe, a.s., předvedl případové studie dobré praxe využívání údajů. Konferenci zakončili Jan Frk a Jiří Marušák ze Software602 a.s., kteří se podělili o své zkušenosti s návrhem interaktivních formulářů.

(c) 2024 Asociace pověřenců ČR