Seminář "Směrnice NIS 2 a na co jste se báli zeptat"

14.02.2023

Dnes se konal na půdě Poslanecké sněmovny seminář na téma NIS 2, NZKB A GDPR, nazvaný "Směrnice NIS 2 a na co jste se báli zeptat". Akce se uskutečnila pod záštitou pana poslance Roberta Králíčka, člena výboru pro bezpečnost, člena stálé komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a člena výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. 

Po odborné stránce byl seminář na vysoké úrovni a kromě podnětných prezentací byla zajímavá i následná diskuse všech přítomných. Za Asociaci pověřenců ČR se akce aktivně zúčastnilo pět jejích členů a jejich dojmy jsou veskrze pozitivní.

Mezi hlavními tématy byla zmíněna zejména témata transpozice směrnice NIS2 do českého práva, auditování a certifikace, spojitost s fyzickou bezpečností, dopad NIS na kritickou infrastrukturu státu a přípravy na NIS2 v automotive.

Chtěli bychom poděkovat organizátorům a vystupujícím, zejména panu poslanci Robertu Králíčkovi, panu náměstkovi ředitele NÚKIB Tomášovi Krejčímu, prezidentovi České pobočky sdružení bezpečnostních profesionálů ASIS International Jaromíru Průšovi, předsedovi ARPKI Dušanu Kaláškovi, šéfredaktorovi eGovernment Network News Petru Smolníkovi a hlavnímu organizátorovi Petru Gondekovi za přizvání a možnost tato témata otevřeně diskutovat a podporovat.