Monitorování zaměstnanců za účelem bezpečnosti a ochrany?

20.06.2023

Společnost H&M dostala v Itálii pokutu 50.000 EUR za sledování svých zaměstnanců pomocí bezpečnostních kamer v rozporu s GDPR a vnitrostátními pracovněprávními předpisy.

Okolnosti

Na základě zprávy odborové organizace o kamerových systémech ve více společnostech zahájil italský úřad pro ochranu údajů v dubnu 2022 vyšetřování ve společnosti H&M (správce osobních údajů) ohledně kamerových systémů v jejím sídle a v jejích prodejnách.

Kontrolní orgán vznesl několik připomínek, mimo jiné i takovou, že všechny prodejny správce byly vybaveny kamerami pro sledování, že kamerový systém byl aktivní 24 hodin denně a že záběry byly uchovávány po dobu 24 hodin; v některých prodejnách byly kamery umístěny u vchodu pro zaměstnance a v dalších prostorách vyhrazených zaměstnancům a zpracování se týkalo více než 500 zaměstnanců.

Správce tvrdil, že zaměstnanci byli o přítomnosti kamer informováni prostřednictvím informačních oznámení. Odvolával se na bezpečnostní a ochranný účel a odkazoval na povolení ke zpracování, které by vydal územní inspektorát práce.

Správce rovněž uvedl, že z celkového počtu 4.300 zaměstnanců bylo skutečně monitorováno pouze 543 zaměstnanců a že kamery monitorovaly pouze prostor průchodu.

Stanovisko

Úřad na ochranu údajů v Itálii posoudil, zda bylo zpracování zákonné ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Podle článku 88 GDPR se GDPR použije, aniž jsou dotčeny více ochranné vnitrostátní předpisy. V Itálii je vnitrostátní předpis (článek 4 zákona č. 300 z roku 1970) konkrétnější než GDPR. Vyžaduje, aby v rámci pracovněprávního vztahu bylo zpracování dohodnuto v dohodě se zástupci odborové organizace nebo povoleno inspektorátem práce. V rozporu s tvrzením správce úřad pro ochranu údajů v tomto případě zjistil, že žádná dohoda ani povolení neexistují.

Úřad pro ochranu údajů konstatoval, že skutečnost, že kamery monitorovaly pouze průchozí prostory, není relevantní, protože monitorování kamerovým systémem podléhá plnému uplatnění ustanovení o ochraně údajů. Dodal, že i když se jedná o 543 z celkového počtu 4.300 osob, stále se jedná o vysoký počet subjektů údajů.

Vzhledem k výše uvedenému měl úřad pro ochranu údajů za to, že správce porušil čl. 5 odst. 1 písm. a) a článek 88 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a vnitrostátní ustanovení o práci, a uložil mu pokutu ve výši 50.000 EUR.