Metodika ÚOOÚ ke kamerovým systémům

28.04.2023

Úřad pro ochranu osobních údajů dnes zahájil proces veřejné konzultace k materiálu Metodika k návrhu a provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů. Cílem zpracovaného návrhu metodiky ke kamerovým systémům je snaha zajistit lepší orientaci správců a zpracovatelů osobních údajů, stejně jako dodavatelů kamerových systémů v povinnostech, které se týkají návrhů, zřízení a provozování kamerových systémů. Hlavním záměrem předložené metodiky k veřejné konzultaci je zajištění přehlednosti, opakovatelnosti a úplnosti plnění povinností podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a Pokynů EDPB (Evropský sbor pro ochranu osobních údajů) č. 3/2019 ke zpracování osobních údajů prostřednictvím videotechniky.


Metodika se týká kamerových systémů (včetně fotopastí) se záznamem a také kamerových systémů v režimu on-line, které jsou zahrnuty do zpracování osobních údajů. Metodika není právně závazným dokumentem a zůstává tedy povinností správců osobních údajů postupovat vždy v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a Pokyny EDPB č. 3/2019. Správná aplikace metodiky by ovšem měla zaručit soulad jak s Obecným nařízením (GDPR), tak i s uvedenými Pokyny Sboru (EDPB).Vzhledem k tomu, že metodika není právně závazná, může správce k zajištění plnění povinností stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů využít i jiné metody nebo postupy. Je také možné využít jen některé části metodiky a zbytek požadavků řešit odlišně. Kromě toho by metodika měla usnadnit pozici malých správců osobních údajů, zejména v případech běžných kamerových systémů. Je navrženo zavedení řazení kamerových systémů do čtyř tříd, a to s návrhem minimálních technických a organizačních opatření a příkladem možného zpracování balančního testu. Úřad pro ochranu osobních údajů přivítá vyjádření k návrhům uvedeným v metodice, včetně upřesnění nebo lepšího zacílení parametrů. V případě některých kamerových systémů mohou metodiku doplnit i postupy vydané příslušnými ministerstvy (např. Ministerstva školství pro školy nebo Ministerstva vnitra pro obce), které mohou upravovat některá specifika. Metodika neřeší kamerové sledování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce nebo je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Případné náměty materiálu zasílejte do 9. června 2023 na e-mailovou adresu metodika@uoou.cz.

Zdroj: ÚOOÚ