Seminář "Kybernetická bezpečnost a ochrana osobních údajů ve zdravotnictví, a to nejen v nemocnicích"

22.03.2023

Dnešní odborný seminář Asociace byl zaměřen na zajištění kybernetické bezpečnosti v kontextu ochrany osobních údajů ve zdravotnictví. Zaměřen byl primárně na princip organizace a zajištění odborné správy dokumentů, zejména pak na samostatnou funkční část - jmenný rejstřík - v legislativní teorii a úřední praxi.

Prezentace, se kterou vystoupil nový člen kolega Dušan Chvojka, byla nezvykle konkrétní a podnětná. Po odborné stránce byla na velmi dobré úrovni. V následné bohaté diskuzi se pověřenci státní správy a samosprávy podělili o své praktické zkušenosti a podrobně se seznámili s vývojem problematiky zejména v technické i legislativní oblasti.