Řádná valná hromada Asociace

15.11.2023

Předseda Asociace pověřenců ČR, se sídlem Kaprova 42/14 Praha 1, Česká republika 110 00, IČ: 06294332, z pověření představenstva, svolal řádnou valnou hromadu, která se konala 15. listopadu 2023 od 14:30 hodin. Místo konání a podrobnosti byly uvedeny v individuálně zaslané pozvánce, a také v členské sekci webu Asociace

Řádné valné hromady se účastnila, případně byla zastoupena, většina členů Asociace a valná hromada byla tímto usnášeníschopná. Děkujeme všem, kteří mají na chodu Asociace zájem a jednání se zúčastnili, případně udělili plnou moc.  

Zápis z jednání valné hromady bude zaslán všem členům Asociace a zpřístupněn v členské sekci webu Asociace.

Z jednacího řádu Valné hromady Asociace pověřenců ČR, z. s., článek IV. odstavec 2.:

"Člen má právo nechat se na jednání valné hromady zastoupit na základě písemné plné moci ke všem úkonům, včetně hlasování, jinou fyzickou osobou nebo jiným členem Asociace. Toto zmocnění může člen Asociace kdykoliv odvolat.".

Termín akce byl vložen také do sdíleného kalendáře v členské sekci.

Foto z valné hromady 2023 (jh)