Soubory cookie: Pokuta 60 milionů eur vůči společnosti MICROSOFT

22.12.2022

Dne 19. prosince 2022 uvalil francouzský dozorový úřad CNIL na společnost MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED pokutu ve výši 60 milionů EUR, zejména za to, že nezavedla mechanismus pro odmítnutí souborů cookie tak snadno, jako je přijala.

Pozadí

V návaznosti na stížnost na podmínky pro ukládání cookies na "bing.com" provedla CNIL v září 2020 a květnu 2021 několik kontrol na webových stránkách.

Konstatoval, že když uživatel navštívil tuto stránku, byly na jeho koncovém zařízení umístěny soubory cookie bez jeho souhlasu, zejména když sledovaly reklamní cíl. Upozornila také na absenci tlačítka, které by odmítlo uložení cookies stejně snadno jako jeho přijetí.

V důsledku toho omezená formace, orgán CNIL odpovědný za vyhlášení sankcí, sankcionovala společnost MICROSOFT pokutou ve výši 60 milionů eur, zveřejněnou.

Tuto částku odůvodnil rozsahem zpracování, počtem subjektů údajů a zisky, které společnosti plynou z příjmů z reklamy nepřímo generovaných z údajů shromážděných pomocí cookies.

Kromě správní pokuty přijalo omezené kolegium také sankční příkaz v tom smyslu, že společnost do tří měsíců shromažďuje na internetových stránkách "bing.com" souhlas osob s bydlištěm ve Francii před uložením cookies a sledovacích prvků pro reklamní účely na svém koncovém zařízení. V opačném případě bude společnost povinna zaplatit pokutu ve výši 60 000 eur za každý den zpoždění.

Porušení zákona o ochraně osobních údajů

Omezený sbor zaznamenal porušení článku 82 zákona o ochraně údajů.

Ukládání cookies bez předchozího sběru souhlasu uživatele

Když uživatel přešel do vyhledávače "bing.com", soubor cookie sledující několik účelů, včetně účelů boje proti podvodům v oblasti reklamy, byl automaticky uložen na jeho koncovém zařízení, aniž by reagoval z jeho strany.

Krom toho, když pokračoval v prohlížení vyhledávače, byl na jeho koncovém zařízení uložen soubor cookie pro reklamní účely, a to vždy bez jeho souhlasu.

Zákon však vyžaduje, aby byl tento typ cookies ukládán pouze po souhlasu uživatele.

Absence vyhovujícího způsobu shromažďování souhlasu s uložením cookies

Pokud vyhledávač nabídl tlačítko pro okamžité přijetí cookies, nenabídl ekvivalentní řešení (tlačítko odmítnutí nebo jiné), které by uživateli umožnilo je tak snadno odmítnout. K odmítnutí všech cookies bylo zapotřebí dvou kliknutí, pouze jedno pro jejich přijetí.

CNIL poznamenal, že komplikovanost mechanismu opt-out ve skutečnosti odrazuje uživatele od odmítání souborů cookie a povzbuzuje je, aby upřednostňovali snadnost tlačítka souhlasu v prvním okně. Měl za to, že takový postup porušuje svobodu souhlasu uživatelů internetu.

Omezený panel dospěl k závěru, že podmínky pro získání souhlasu, které byly uživatelům nabídnuty až do implementace tlačítka "Odmítnout vše" dne 29. března 2022, představují porušení zákona.

Kompetence CNIL

CNIL je věcně kompetentní kontrolovat a sankcionovat operace související s cookies uloženými společností na terminálech uživatelů internetu nacházejících se ve Francii. Mechanismus spolupráce stanovený v GDPR ("mechanismus jednotného kontaktního místa") se nemá v těchto postupech uplatňovat, pokud operace související s používáním souborů cookie spadají pod směrnici "soukromí a elektronické komunikace" provedenou do článku 82 zákona o ochraně údajů.

Omezený sbor měl za to, že CNIL je rovněž místně příslušná, protože používání cookies je prováděno v "rámci činností" společnosti MICROSOFT FRANCE, která představuje "provozovnu" skupiny MICROSOFT na francouzském území.

Poznámka: Společnost MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED se sídlem v Irsku se prezentuje jako správce vyhledávače "bing.com" v evropském regionu. MICROSOFT FRANCE je francouzské založení skupiny Microsoft.

Zdroj