Asociace uspořádala odborný seminář „Právo na informace, poskytování a zveřejňování informací ve vztahu k ochraně osobních údajů“

28.06.2024

Dne 27. června 2024 se uskutečnil další odborný seminář Asociace zaměřený tentokrát na právo na informace, poskytování a zveřejňování informací ve vztahu k ochraně osobních údajů. Seminář byl určený pro členy Asociace, partnery, a pro přihlášené a pozvané hosty.

Mgr. Monika Bendová, členka Asociace s dlouholetými zkušenostmi v dané oblasti (vedoucí oddělení přezkumu odboru práva na informace ÚOOÚ a DPO ve veřejné správě) prezentovala teoretické i praktické aspekty aplikace zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to zejména ve vztahu k problematice ochrany osobních údajů. Zároveň uvedla příklady dobré i špatné praxe a byla otevřena diskuse nad aktuálními tématy v této problematice.

Seminář přinesl mnoho cenných informací a praktických příkladů, které jsou klíčové pro každého, kdo se zabývá ochranou informací v České republice.

Hlavní body semináře:
1. Základní principy ochrany osobních údajů: Diskutovali jsme o důležitosti ochrany osobních údajů a základních principech, které by měly být dodržovány.

2. Legislativní rámec: Přehled zákonů a nařízení, které upravují ochranu osobních údajů v České republice a Evropské unii, včetně GDPR.

3. Role pověřenců pro ochranu osobních údajů: Popis rolí a odpovědností pověřenců v organizacích, jejich konzultační role a význam při řešení otázek ochrany osobních údajů.

4. Právo na informace vs. ostatní práva:  Střet práva na informace s ostatními ústavně zaručenými právy, zejména s právem na ochranu osobních údajů

5. Praktické příklady a případové studie: Ukázky konkrétních situací a jejich řešení v praxi, které pomohly účastníkům lépe pochopit aplikaci teoretických znalostí.

6. Novinky a trendy: Aktuální trendy a novinky v oblasti ochrany osobních údajů, které by měly být sledovány pro zajištění souladu s legislativou a nejlepší praxí.

Seminář byl skvělou příležitostí pro výměnu zkušeností a získání nových poznatků. Děkujeme přednášející Mgr. Monice Bendové za vynikající, přínosnou a vyváženou prezentaci a profesionální výklad, a zároveň všem účastníkům za jejich aktivní zapojení.

V dnešní době je toto téma stále důležitější, zejména pro státní správu a samosprávu. S rostoucím významem digitálních technologií a dat se stává anonymizace, poskytování informací a údajů klíčovými otázkami. Jak správně a bezpečně zacházet s osobními údaji ve vztahu ke svobodném přístupu k informacím? Jak zajistit transparentnost a současně dodržovat zákony o ochraně dat? To jsou otázky, které nás všechny trápí.

Tento seminář byl skvělou příležitostí pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o právu na informace v souvislostech s ochranou osobních údajů, a také pro ty, kteří chtějí sdílet své zkušenosti a názory.