Konference Spolku pro ochranu osobních údajů  GDPR2023

09.10.2023

Spolek pro ochranu osobních údajů uspořádal dne 5. října 2023 v Praze tradiční konferenci věnovanou aktuálním otázkám ochrany a zpracování osobních údajů.

Letošní, již sedmý, ročník konference byl organizován ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů, Unií podnikových právníků ČR a Českým institutem manažerů informační bezpečnosti.

V dopolední přednáškové části Mgr. Petr Jäger, Ph.D., místopředseda ÚOOÚ, představil připravovaná pravidla pro sjednocení dozoru a vymáhání GDPR na úrovni Evropské unie. Následovaly příspěvky na témata role pověřence pro ochranu osobních údajů při zajišťování souladu činnosti organizace s požadavky GDPR, a dále aktuální otázky plynoucí z praxe zpracování a ochrany dat.

Odpolední část konference byla rozdělena do 4 paralelních workshopů. 

Tématem prvního byla kybernetická bezpečnost. Vystupující analyzovali především dopady nových právních předpisů (NIS2 a DORA) na zpracování osobních údajů, přesahy, styčné body či naopak možná konfliktní ustanovení, která je v praxi nutno řešit.

Druhý seminář se zabýval velmi aktuálními otázkami umělé inteligence, resp. využívání nástrojů a aplikací s umělou inteligencí a dopady do plnění povinností dle GDPR.

Tématem třetího odpoledního semináře bylo sekundární využití zdravotních dat podle návrhu nového nařízení o evropském prostoru pro zdravotní data.

A konečně na čtvrtém semináři byly diskutovány aktuální otázky využití kamerových systémů, a to i s ohledem na připravovanou metodiku ÚOOÚ a praktické problémy při využívání kamer ve veřejném i soukromém sektoru.   

Zdroj: www.ochranaudaju.cz

                   JH 2023