Komise oznámila dohodu WhatsApp o aktualizacích smluvních podmínek

07.03.2023
Evropská komise dne 6. března 2023 oznámila, že síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (dále jen "síť CPC") a společnost WhatsApp LLC dospěly k dohodě ohledně změn smluvních podmínek společnosti WhatsApp. Komise zejména zdůraznila, že síť vnitrostátních orgánů pro ochranu spotřebitele (dále jen "síť SOOS") poprvé v lednu 2022 požádala, aby společnost WhatsApp objasnila body ve svých smluvních podmínkách, včetně účelů, pro které jsou osobní údaje spotřebitelů používány, zda spotřebitelé chápou, že WhatsApp sdílí tyto osobní údaje se společností Meta, Inc. a její službou pro zasílání zpráv Facebook, a jak mohou spotřebitelé podmínky služby odmítnout. Kromě toho Komise podrobně uvedla, že síť SOOS tuto žádost zopakovala v červnu 2022 a dotazovala se, zda má WhatsApp příjmy z obchodních zásad týkajících se osobních údajů uživatelů.

Komise proto nastínila, že v návaznosti na dohodu WhatsApp uživatelům usnadní odmítnutí aktualizací smluvních podmínek, pokud s nimi nesouhlasí, a vysvětlí, že nesouhlas bude znamenat nemožnost používat platformu. Komise dále stanovila, že WhatsApp potvrdila, že osobní údaje uživatelů nejsou sdíleny s třetími stranami nebo jinými metaslužbami pro reklamní účely.

Komise konkrétně uvedla, že pokud jde o budoucí aktualizace smluvních podmínek, WhatsApp:

· vysvětlit, jaké změny hodlá provést ve smlouvách uživatelů a jak by tyto změny mohly ovlivnit jejich práva;

· zahrnovat možnost odmítnout aktualizované smluvní podmínky stejně výrazně, jako možnost je přijmout; a

· Zajistěte, aby oznámení informující o aktualizacích mohla být zamítnuta nebo aby mohla být zpožděna kontrola aktualizací, a také respektovat volby uživatelů a zdržet se zasílání opakovaných oznámení.

Komise rovněž stanovila, že síť SOOS bude při aktualizaci zásad a smluvních podmínek sledovat, jak společnost WhatsApp plní výše uvedené závazky.