Dočasné omezení zpracování osobních údajů softwarem AI ChatGPT Italským dozorovým úřadem

23.05.2023

Italský úřad pro ochranu údajů uložil dočasné omezení zpracování osobních údajů softwarem AI ChatGPT.

Okolnosti

Italský Úřad pro ochranu údajů zahájil vyšetřování služby ChatGPT, kterou nabízí americká společnost OpenAI. Šetření se zaměřilo na tři hlavní oblasti.

Za prvé, správce neposkytl subjektům údajů, jejichž osobní údaje byly shromážděny prostřednictvím internetu, náležité informace o zpracování. Zadruhé, orgán pro ochranu údajů zjistil, že konečný výsledek ChatGPT - její "odpovědi" - přestože vycházel rovněž z osobních údajů, a často tedy obsahoval osobní údaje, ne vždy přesně odrážel skutečnost.

A konečně šetření ukázalo, že společnost OpenAI nepřijala žádné opatření ke kontrole, zda je minimální věk uživatelů vyšší než 13 let.

Stanovisko

Italský Úřad pro ochranu údajů rozhodl, že správce nesplnil svou povinnost poskytnout subjektům údajů zásady ochrany osobních údajů podle článku 13 GDPR.

Kromě toho shromažďování osobních údajů a jejich používání při školení algoritmů ChatGPT probíhalo bez řádného právního základu, což je v rozporu s články 5 a 6 GDPR.

Pokud jde konkrétně o údaje jiných osob než uživatelů, konkrétně těch subjektů údajů, jejichž údaje byly shromažďovány na internetu, orgán pro ochranu osobních údajů zjistil, že algoritmy, které stály za fungováním ChatGPT, nezaručovaly zásadu přesnosti zakotvenou v čl. 5 odst. 1 písm. d).

Úřad pro ochranu údajů měl rovněž za to, že neexistence mechanismu pro kontrolu věku uživatelů znamenala porušení článku 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v rámci naléhavého řízení uložil orgán pro ochranu údajů společnosti OpenAI dočasné omezení zpracování podle čl. 58 odst. 2 písm. f) nařízení GDPR. Toto omezení se týká všech operací zpracování týkajících se subjektů údajů na území Itálie.

Zdroj: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9870832