Evropský sbor pro ochranu osobních údajů zahájil koordinovanou dozorovou akci

16.03.2023

Enforcement 2023 (CEF 23). Do akce se během letošního roku zapojí 26 dozorových úřadů (DPA) Evropského sboru pro ochranu osobních údajů, a to včetně úřadu Evropského inspektora pro ochranu osobních údajů (EDPS - European Data Protection Supervisor). Společná dozorová akce je zaměřena na prověření úlohy a postavení pověřenců pro ochranu osobních údajů v jednotlivých zemích evropského hospodářského prostoru (EHP).

Pověřenci pro ochranu osobních údajů zásadním způsobem přispívají k dodržování právních předpisů na ochranu osobních údajů a při podpoře účinné ochrany práv subjektů údajů. Sehrávají tak důležitou roli jako prostředníci mezi úřady pro ochranu osobních údajů, jednotlivci, obchodními organizacemi a veřejnou správou.

Zúčastněné úřady pro ochranu osobních údajů provedou v rámci CEF 2023 na vnitrostátní úrovni šetření, jehož cílem bude posouzení odpovídajícího postavení pověřenců v jejich organizacích (tak, jak je vyžadováno čl. 37 až 39 Obecného nařízení/GDPR), stejně jako to, zda disponují dostatečnými zdroji pro plnění svých úkolů.

Výsledky společné iniciativy budou koordinovaným způsobem analyzovány a dozorové úřady pro ochranu osobních údajů rozhodnou o případném dalším vnitrostátním dohledu a vynucovacích opatřeních. Kromě toho budou výsledky agregovány na úrovni EDPB, což poskytne hlubší vhled do tématu a umožní cílená následná opatření na úrovni EU. Jakmile budou opatření dokončena, evropský sbor (EDPB) zveřejní celkovou zprávu o výsledku analýzy.

Toto opatření EDPB je druhou iniciativou v rámci koordinovaného vymáhání práva (CEF). Cílem je zefektivnit prosazování práva a spolupráci mezi jednotlivými úřady pro ochranu osobních údajů.

Český Úřad pro ochranu osobních údajů se v rámci společné akce CEF 2023 zaměří na postavení pověřenců působících ve veřejné správě.

V roce 2022 bylo sledovaným tématem koordinovaného vymáhání práva CEF využívání cloudových služeb veřejným sektorem. Zpráva o nálezech tohoto prvního šetření dozorových úřadů byla zveřejněna 17. ledna 2023.

Zdroj: ÚOOÚ