EDPB přijal pokyny k evropské směrnici o soukromí a elektronických komunikacích

30.11.2023

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů přijal pokyny k působnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady o soukromí a elektronických komunikacích (č. 2002/58/ES) v oblasti technického zajištění uchovávání informací nebo získávání přístupu k informacím uchovávaným v koncovém zařízení účastníka (čl.5 odst. 3, Směrnice).

Cílem pokynů je objasnit, na které technické operace, zejména nové a nově vznikající techniky sledování, se směrnice vztahuje, a poskytnout správcům údajů a jednotlivcům větší právní jistotu. Pokyny analyzují klíčové pojmy, jako jsou "informace", "koncové zařízení účastníka nebo uživatele", "síť elektronických komunikací", "získání přístupu" a "uložené informace/úložiště". Pokyny také zahrnují soubor praktických případů použití s běžnými sledovacími technikami.

Článek 5 odst. 3, Směrnice Evropského parlamentu a Rady o soukromí a elektronických komunikacích č. 2002/58/ES.

"Členské státy zajistí, aby užívání sítí elektronických komunikací k uchovávání informací nebo získávání přístupu k informacím uchovávaným v koncovém zařízení účastníka nebo uživatele bylo povoleno pouze za podmínky, že dotčený účastník či uživatel byl jasně a úplně informován v souladu se směrnicí 95/46/ES, mimo jiné o účelech zpracování, a že je mu správcem údajů nabídnuto právo odmítnout takové zpracování. To nebrání technickému ukládání nebo takovému přístupu, jehož jediným účelem je provedení nebo usnadnění přenosu sdělení prostřednictvím sítí elektronických komunikací nebo, je-li to nezbytně nutné pro poskytování služeb informační společnosti, které si účastník nebo uživatel výslovně vyžádal."

Předsedkyně EDPB Anu Talus:

"...sledování aktivit uživatelů online může vážně poškodit soukromí lidí. Nejasnosti týkající se rozsahu použití čl. 5 odst. 3 směrnice o soukromí a elektronických komunikacích a vznik nových technik, kromě tradičních souborů cookie nebo jako jejich alternativy, vyvolaly nová rizika pro ochranu soukromí. Tyto pokyny pojednávají o řešeních, jako jsou sledovací odkazy a pixely, místní zpracování a jedinečné identifikátory, aby bylo zajištěno, že nebudou obcházeny povinnosti souhlasu stanovené v článku."

Více podrobností v oficiální Tiskové zprávě EDPB (originální znění). 

Zdroj: https://uoou.gov.cz/novinky/vse/edpb-prijal-pokyny-k