Seminář k ochraně osobních údajů ve spisové službě

13.10.2022

Další odborný seminář Asociace byl zaměřen na ochranu osobních údajů ve spisové službě. Zaměřen byl primárně na princip organizace a zajištění odborné správy dokumentů, zejména pak na samostatnou funkční část - jmenný rejstřík - v legislativní teorii a úřední praxi.

Prezentace, se kterou vystoupil Tomáš Bezouška, se věnovala zejména problematice jmenného rejstříku a obecně problémům ochrany osobních údajů ve spisové službě.  

V bohaté diskuzi se pověřenci státní správy a samosprávy podělili o své praktické zkušenosti a podrobně se seznámili s vývojem problematiky zejména v legislativní oblasti.