Asociační setkání u příležitosti mezinárodního Dne ochrany osobních údajů

30.01.2024

Asociace pověřenců ČR uspořádala každoroční setkání u příležitosti mezinárodního Dne ochrany osobních údajů. Každoročně si připomínáme tuto významnou událost jako vzpomínku skutečnosti, že 28. ledna roku 1981 přijala Rada Evropy takzvanou Úmluvu o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů, svého druhu první právně závazný dokument upravující pravidla pro zpracování osobních údajů na evropském kontinentě.

Dnešní setkání, které bylo určeno pro členy Asociace a zvané hosty, bylo zaměřeno na připomenutí hlavních zásad a principů ochrany soukromí, budoucích výzev, a bylo příležitostí k prohloubení pracovních kontaktů a zvýšení profesního povědomí členů i vážených pozvaných hostů. Vystoupení účastníků, zejména předsedy Asociace pověřenců ČR, pana Jaroslava Vítka, a zástupkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů paní Soni Matochové, byla tradičně velmi motivační, konkrétní i filosoficky inspirativní. Velmi přínosná byla následná diskuse účastníků a všechny potěšilo decentní občerstvení.