Asociace zaslala Evropské komisi připomínky k implementaci a praxi ochrany osobních údajů v rámci hodnocení GDPR

08.02.2024

Evropská komise uspořádala veřejnou konzultaci za účelem získání vstupů, které budou podkladem pro její Zprávu o GDPR. Asociace pověřenců ČR přivítala možnost podílet se na hodnocení implementace a praxe ochrany osobních údajů. Využili jsme této příležitosti k tomu, abychom upozornili na některé důležité otázky ze specifického pohledu České republiky. Oceňujeme úsilí, které Evropská komise vyvíjí na revizi GDPR, a doufáme, že funkce pověřenců pro ochranu osobních údajů bude v evropském právu zmiňována a využívána častěji, než tomu bylo doposud. Níže naleznete odkaz na překlad originálního dokumentu, zaslaného Evropské komisi.