ÚOOÚ: Veřejná konzultace k návrhu pomůcky k legislativnímu DPIA

08.03.2023

Úřad pro ochranu osobních údajů zahájil veřejnou konzultaci k návrhu pomůcky k legislativnímu DPIA "Jak posoudit vliv na ochranu osobních údajů u předloh právních předpisů".

Poslední novela legislativních pravidel vlády do příslušných ustanovení zařadila podrobnější strukturu zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. ÚOOÚ to vnímá jako příležitost, aby přepracoval návod k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů u návrhů právních předpisů (DPIA) z roku 2019, aby lépe vyhovoval potřebám praxe. Z tohoto důvodu ÚOOÚ požádal o posouzení návrhu pomůcky a uplatnění připomínek do konce března 2023. Zmíněná pomůcka navazuje na návod k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů u návrhů právních předpisů (DPIA)

Asociace pověřenců ČR se k této aktivitě dlouhodobě hlásí a aktivně se do procesu harmonizace metodické pomůcky formou jejího posouzení a návrhu na doplnění zapojila.


https://www.uoou.cz/metodika-pro-legislativni-dpia/ds-7270/archiv=1&p1=1257 
 

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů